Tranzíció: Páciensek átvezetése a gyermek ellátásból a felnőtt ellátásba

A tranzíció, vagyis átmenet az a szó, amelyet arra a folyamatra használnak, amikor gyermekből felnőtté válik egy személy. Ez jellemzően a 14 - 25 éves kor közötti időszakot öleli fel.
Tranzíció szóval gyakran azonosítják azt az átmenetet is, amely folyamat során a krónikus betegségben szenvedő fiatal felnőtt átvezetése megvalósul a gyermekközpontú egészségügyi ellátásból a felnőtteket befogadó egészségügyi ellátórendszerbe. A tranzíció előre meghatározott, több szakaszt magában foglaló terv szerint történik. Ahogy egy gyermek felnőtté válik, úgy egészségügyi ellátási igényei is megváltoznak. Számára ezután a felnőtteknek fenntartott kórház vagy orvosi rendelő tudja majd a megfelelő ellátást nyújtani. Minden páciens esetén a folyamatos egészségügyi felügyelet biztosítása kiemelt fontosságú az gondozás, a nyomonkövetés során. Az idő előrehaladtával azonban a ritka és ugyanakkor krónikus betegségekkel küzdőknél a hosszabb túléléssel párhuzamosan egyre speciálisabb utókezelésekre lehet szükség. Ezekben a helyzetekben a hatékony megoldást jellemzően a magasan specializálódott felnőtt centrumokba való tervezett csatlakozással lehet biztosítani. A sürgősségi ellátást igénylő esetekre ez kiemelten igaz. Az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia (AAP) azt tanácsolja, hogy a szülők és orvosaik már a páciensek 12 éves korától kezdjék meg az átmenet megtervezését. A 14 és 18 év közötti időszakban a kiválasztott felnőtt gondozó orvossal is javasolt felvenni a kapcsolatot. Külön hangsúlyt kap az a szempont, hogy a felnőtteket fogadó orvossal is történjen rendszeres találkozás ebben a tranzíciós szakaszban (1) . Ezután az átmenet utolsó szakaszában, a 18 éves kor és a 20-as évek eleje között javasolt, hogy véglegessé váljon az átlépés. Az átmenet céljairól érdemes tehát idejében közös tervet készíteni és ezt írásba foglalni, amelyet a tranzíciós dokumentációhoz érdemes fűzni, azaz a tranzíciós útlevélhez és amely dinamikusan módosítható a páciens és ellátó személyzete közös megegyezésével. A krónikus betegséggel élő gyermekek számára nem csak a pubertás miatt, hanem egészségügyi szempontból is kiemelt ez az időszak, mivel a páciensnek saját élete és betegsége menedzsmentjének készségeit is ekkor kell elsajátítania egy új, felnőttekre specializálódott ellátórendszerben, új gondozóorvos kíséretében. Az egészségügyi támogatás mellett szociális és oktatási szolgáltatásokra is jogosultak azok a fiatal felnőttek, akik gyermekkoruk óta ellátásban részesülnek. A tranzíció komplex feladatát jellemzően a páciens gyermekkori egészségügyi gondozói kezdeményezik, irányítják és segítik.


Tranzíció fő szempontjai a páciens részéről (2)
A cél felkészülni az önállóság minden szintjére, amely elsajátítható egyéntől függően az alábbiak szerint
 Felnőtt egészségügyi ellátó választása
 Rendszeresség pl: kontrollokra járás
 Akut helyzetekre ellátóhely választása és mentési terv kialakítása
 Saját és családi kórelőzmények ismerete
 Lakhatás kérdése
 Speciális támogató eszközök beszerzése
 Közlekedés megszervezése
 Jogi és szociális szolgáltatások feltérképezése, igénylése
 Álláskeresés vagy tanulmányok folytatása
 Családtervezés, kontracepció
 Önálló gyógyszerkezelés
 Önálló időpontegyeztetés

 Egészséges életmód kialakítása
 Általános felkészülés a felnőtt életre, beleértve a pénz, a társadalmi élet, a kapcsolatok
kezelését.


A legfontosabb, hogy a páciens és családja korán elkezdjen gondolkodni és tervezni, ill. hogy
segítséget kapjon az átmenet folyamatában. Általában idősebb korban hasonló támogatásra van
szüksége a páciensnek a felnőtt ellátó részéről, mint gyermekkorban, ezek az ellátások viszont ritkán
centralizáltak, így komplexebb betegutakra lehet számítani.
A gyermekgyógyászati ellátás családközpontú. A szülő gyermekével részt vesz a rendeléseken és az
ellátásával kapcsolatos döntések meghozatalában. A felnőtt ellátás ellenben betegközpontú. Ez azt
jelenti, hogy a vezető szerepet a páciens kapja a döntéshozatalban. A cél az, hogy a folyamat során -
az egyéni lehetőségeket szem előtt tartva, - a fiatalok képessé váljanak arra, hogy gondoskodjanak
magukról. Ez megterhelő lehet kezdetben a páciensnek és a szülőnek is, ezért fontos a jó terv
kialakítása, melyhez minden szereplő később vissza tud nyúlni.


Tranzíció fő szempontjai a szülők részéről- „5K” (3
)
 Közlések– Ismertesse gyermekével a saját kórtörténetét, gyógyszerelését és a leendő ellátó
csapattal is azokat a pontokat, melyek gyermekénél korábban beváltak!
 Közvetlenség– Mind gyermeke, mind az új gondozó team elővezethetnek új szempontokat,
melyek segíthetik a tranzíciót, ezért legyen nyitott!
 Kérdések – A folyamat során bíztassa gyermekét, hogy kérdezzen és Ön is kérjen
magyarázatot, ha szüksége van rá! Minden szükséges információt meg kell kapniuk. Írjanak
például jegyzetet az orvossal való találkozás előtt!
 Közös terv – Egyezzenek meg orvosukkal egy közös tervben, mely Önökhöz a leginkább
közelebb áll és ehhez tartsák magukat mindaddig, amíg újra tervezésre lesz szükség! Ezt a
tervet célszerű az ellátó csapattal is egyeztetni minden változtatásnál!
 Karolja fel - Bátorítsa gyermekét, hogy vegyen részt a saját ellátásában és buzdítsa az új
gondozóorvossal való személyes beszélgetésekre a bizalom kialakítása érdekében!


Ne felejtse, az Ön gyermeke a csapat legfontosabb tagja! Gyermeke felkészítésében a tranzíció az az
időszak, amikor megtanulhatja azokat a készségeket, amelyekre szüksége lesz ahhoz, hogy sikerrel
járjon önálló felnőtt életében.
A tranzíció folyamata hazánkban nem központilag szabályozott, ezért a területi szakellátásokban
eltérések lehetnek. A folyamat optimalizálására és harmonizációjára már zajlanak törekvések, ezért
mindig kérjen tájékoztatást gyermeke gondozóorvosától a helyi lehetőségeket illetően! A
gyermekkori ellátó team optimális esetben segíthet abban, hogy a gyermek találkozhasson új, felnőtt
ellátójával, vagy körbe vezessék az új épületben az első rendelés előtt, de Ön vagy gyermeke is
indítványozhatja ezeket az átvezetést segítő lépéseket.

 1. White, P.H., and Cooley, W.C. (2018). Supporting the health care transition from adolescence
  to adulthood in the medical home. Pediatrics 142. 10.1542/peds.2018-2587.
 2. Sense Transition – moving from children to adult services.
  https://www.sense.org.uk/information-and-advice/life-stages/transition-moving-from-
  children-to-adult-services/.
 3. SickKids Transitioning to adult care. 03.03.2021.
  https://www.aboutkidshealth.ca/article?contentid=3924&language=english.

Készítette: Cs. dr. Sági Judit

2023. október 16.